شعار امسال سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) حاکی از دغدغه‌ای جدی برای تامین پایدار غذای جمعیت رو به رشد جهان است. آنچه از شواهد برمی‌آید این است که سیاست‌های جهانی برای تامین غذا و انقلاب سبز، به‌رغم آنکه توانسته است از میزان گرسنگی به میزان قابل‌توجهی بکاهد، ناظر بر پایداری تامین غذا نبوده و غالبا صدمات غیرقابل جبرانی به ذخایر زیستی وارد آورده است. این نگرش در سطح جهان زاینده‌ نظام‌های غذایی جهانی بوده است که بسیار پیچیده بوده و به علت منافع مالی و استراتژیک بالایی که به همراه داشته، رقابتی عموما غیرعقلایی برای تولید غذا به راه انداخته است که نتیجه‌ آن ابهام در تامین غذا به‌صورت پایدار، شیوع رو به رشد چاقی، بیماری‌های مزمن و تخریب وسیع محیط زیست بوده است. آنچه بدیهی است ادامه سیاست‌های کشاورزی بدین سیاق جهان را به‌جای بهتری برای زندگی انسان تبدیل نخواهد کرد و بیم آن می‌رود که عواقب بسیار جدی برای محیط زیست، فرایندهای اجتماعی، سلامت و امنیت جوامع داشته باشد.

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment